Hologenomik kursus på dansk

Mikroskopi af bakterier

For første gang underviser vores forskere professor Tom Gilbert, lektor Morten Tønsberg Limborg og lektor Sandra Breum Andersen, alle fra Center for Evolutionary Hologenomics, Københavns Universitet i Hologenomics på dansk.

Titlen på denne forelæsningsrække er sloganet for et helt nyt grundforskningscenter på KU, Center for Evolutionary Hologenomics, der åbnede i 2020. De seneste års forskning har gjort det tydeligt, at mikrobiomet, dvs. alle de mikroorganismer der lever i og på dyr og planter, har en kolossal betydning for vores liv. For at kunne besvare mange af de store spørgsmål inden for biologien og lægevidenskaben, er det ikke nok kun at kigge på dyrene og planternes eget DNA; man bliver nødt til at tage samspillet med mikroorganismerne med i betragtning. Således er hologenomics et forholdsvist nyt og potentielt revolutionerende forskningsfelt, som tre forskere fra Center for Evolutionary Hologenomics i denne forelæsningsrække vil give et indblik i. Vi skal både høre om fremtidsperspektiver inden for vores forståelse af den basale evolutionsteori, om menneskets egen sundhed samt perspektiver for en mere bæredygtig fødevareproduktion i fremtiden.

Læs mere på Folkeuniversitetets kursusside.